Abdominale echografie

Sindskort heeft heeft de praktijk beschikking over een echo-apparaat. Huisarts J.Hoekstra volgde hiervoor de opleiding abdominale echografie en staat ingeschreven in het landelijke CHBB register van echografisten.

U kunt bij ons de volgende onderzoeken op zeer korte termijn aanvragen:

echo bovenbuik

echo onderbuik

echo nieren-urinewegen

echo aorta / grote lichaamsslagader.

Voor het onderzoek is het belangrijk dat u nuchter bent. Dit houdt in dat u de voorgaande 8 uren niet gegeten of gedronken hebt. U kunt wel water drinken. Vindt het onderzoek in de middag plaats dan kunt u een licht ontbijt nuttigen. Vervolgens blijft u nuchter tot het onderzoek heeft plaatsgevonden. Tevens kunnen wij u vragen met een volle blaas te verschijnen voor het onderzoek.