NHG-praktijkaccreditering

Patiënt tevredenheidsonderzoek in het kader van de NHG-praktijkaccreditering.

 

Dit jaar is de praktijk gestart met een NHG-praktijkaccrediterings traject. Dit houdt in dat wij kritisch gaan kijken hoe de kwaliteit van de zorg in onze praktijk is en waar mogelijk verbeterd kan worden. Het NHG- keurmerk wat wij willen behalen staat voor ‘Gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg’.

 

Wat betekent dit verder voor u als patiënt? Dat de kwaliteit van de praktijk gewaarborgd blijft, en dat wij u als patiënt de beste zorg kunnen blijven bieden binnen een zo prettig mogelijke praktijkomgeving. Hierbij zijn uw bevindingen dan ook van groot belang.

Door middel van een anoniem patiënt tevredenheidsonderzoek willen wij van u horen waar u al tevreden over bent, en waar u verbeterpunten voor ons ziet.

Na afloop van een consult kan er aan u gevraagd worden om een enquête in te vullen over de zorg van de huisarts en over de praktijk in zijn algemeenheid. Wij vragen u om de enquête direct in te vullen in de wachtkamer en daarna bij de assistente weer in te leveren.

Bij de balie staat een blauwe doos waar u de enquête in kunt doen.

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.